Tijdschrift over de klimaatdiscussie en de politieke gevolgen

Hartelijk welkom op onze website!

 

LEES HET INTERESSANTE TIJDSCHRIFT “KLIMAAT”

Het tijdschrift “KLIMAAT” geeft betrouwbare informatie over de huidige discussie over het klimaat en de achtergrond daarvan. In het blad komen wetenschappers aan het woord die op basis van cijfermateriaal aantonen dat er door de klimaatpes­simisten die de huidige hysterie over het klimaat op aarde aanzwengelen gesjoemeld wordt met cijfers en feiten.

 

Talloze kinderen, in tal van landen, moeten films bekijken waarmee hen de stuipen op het lijf gejaagd werd omdat ze bang zijn dat ze zullen sterven als gevolg van hevige overstromingen vanwege het stijgende zeeniveau.

 

VELE GELEERDEN ZIJN HET ONEENS MET HET KLIMAAT-PESSIMISME

Ruim 17.000 wetenschappers in Amerika en 4.000 in Europa hebben massaal geprotesteerd tegen onjuiste voorstellingen van zaken door actiegroepen en de media.

Inmiddels hebben alleen al in de Verenigde Staten 31.072 natuurkundigen en andere geleerden, inclusief 9000 klimatologen, een petitie ondertekend waarin zij de beschuldiging afwijzen dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde. Hiervoor bestaat, aldus deze geleerden, geen enkel wetenschappelijk bewijs.

 

LEES HIEROVER IN HET INTERESSANTE TIJDSCHRIFT KLIMAAT!

Het is in de lange geschiedenis van het klimaat thans niet warmer dan ooit, zoals kranten­koppen meermalen suggereren. Lees daarover een artikelenserie in KLIMAAT. 

De geplande maatregelen in verband met het klimaat kosten in 2008 al 1800 miljard euro, 30 maal de wereldwijde ontwikkelingshulp! 

In het  TIJDSCHRIFT KLIMAAT  leest u onthullende artikelen over de achtergronden van de klimaat-discussie en de werkelijke bedoelingen van de leiders die achter de klimaathysterie zitten. 

In KLIMAAT leest u artikelen waarin DE EENZIJDIGHEDEN in de discussie over het KLIMAAT duidelijk gemaakt worden. U leest ook over manipulatie met cijfers. 

 

            Een proefnummer van het tijdschrift “KLIMAAT” kunt u ontvangen door € 2,- over te maken op 

            bankrekeningnummer: NL98 RABO 0339 9786 35 t.n.v. “tijdschrift Klimaat”

 

U kunt dan eerst eens kennis maken met dit interessante tijdschrift.

Laatste update: 15 april 2019